ประกาศข่าว ยังไม่มีข่าวใหม่ครับ

บล็อกเอกภาษาอาหรับ ม.อ. ปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกเพื่อการเรียนรู้ภาษาอาหรับ พื้นที่เรียนรู้ภาษาอาหรับในโลกใบใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ี

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"

บทความ/กิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เอกภาษาอาหรับฯในนามบล็อกเอกภาษาอาหรับ มอ. ปัตตานี 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเอกภาษาอาหรับฯ ทุกท่าน 
ในโอกาสเข้ารับการประสาทปริญญา ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายเจ๊ะวาริส การังงัน

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายเจ๊ะวาริส การังงัน 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับ-อาหรับธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย AI Qasimia University UAE 
 ในระหว่างเดือนกันยายน - สิงหาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว สามัร ดาโอะอับดุลรอแม

ในนามคณาจารย์เอกภาษาอาหรับ 
นักศึกษาเอกภาษาอาหรับทุกคนและทีมงานบล็อกเอกภาษาอาหรับ ม.อ. ปัตตานี 

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาว สามัร ดาโอะอับดุลรอแม 
นักศึกษาเอกภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับโล่รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
จากคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี


เชิญศิษย์เก่าร่วมงานครบรอบ 22 ปี เอกภาษาอาหรับ


งานครบรอบ 22 ปี เอกภาษาอาหรับ มอ.ปัตตานี
วันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2557
เวลา 08.00 น. ถึง 15.00น.
ณ.ห้องมะเดื่อ อาคาร 50 ตึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
  
ภายในงานพบกับนักศึกษาศิษย์เก่าและปัจจุบัน ตั้งรหัสนักศึกษา 35 ถึง รหัสนักศึกษา 57 และคณาจารย์ภาษาอาหรับ อีกหลายท่าน
พร้อมของที่ระลึก
แก้วน้ำของที่ระลึก