ประกาศข่าว ยังไม่มีข่าวใหม่ครับ

Widgets

คำนามชี้เฉพาะในภาษาอาหรับ (الأسماء الإشارة)

คำนามชี้เฉพาะในภาษาอาหรับ (Demonstrative Pronouns : أسماء الإشارة)  คือ คำนามที่ใช้ชี้เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่อยู่ใกล้  หรือไกล ซึ่งทั้งสองมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน ... 

วันนี้ขอนำเสนอคำนามชี้เฉพาะที่ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ ซึ่งในภาษาอาหรับจะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างไปจากภาษาอื่น เช่น ในภาษาอังกฤษจะใช้เพียง This , These เท่านั้น หรือแม้กระทั่งในภาษาไทยเองก็เช่นกัน เเต่ในภาษาอาหรับจะแบ่งวิธีการใช้ตามจำนวน (พจน์) เพศของสิ่งนั้นๆ  ที่เราต้องการชี้เฉพาะ  เเละที่สำคัญจะแยกวิธีใช้ระหว่างสัตว์ สิ่งของ (ไม่มีสติปัญญา) เเละมนุษย์ (สิ่งมีสติปัญญา) ซึ่งในภาษาอาหรับคำนามประเภทนี้จะมีทั้งหมด 5 ตัวด้วยกัน คือ

هذا  = นี่  this ใช้กับเพศชาย, เอกพจน์
هذه = นี่  this  ใช้กับเพศหญิง, เอกพจน์, สัตว์ สิ่งของ (ไร้สติปัญญา) ทั้งในรูปของเอกพจน์ เเละพหูพจน์
هذان = นี่  these ใช้กับเพศชาย, ทวิพจน์ 
هاتان = these ใช้กับเพศหญิง, ทวิพจน์ 
هؤلاء = these ใช้กับเพศชาย หรือเพศหญิง, พหูพจน์, สิ่งมีสติปัญญา (คน)  ** ในบทนี้ผมก็มีตัวอย่างให้ทุกท่านได้ทดลองใช้คำนามประเภทนี้กัน ซึ่งสามารถสังเกตคำในประโยคที่เราต้องการชี้เฉพาะได้ตามหลักที่ได้อ่านผ่านมาเเล้วด้านบน ...


1. —————— الطالبة  تدرس في جامعتي.
2. أريد أن أسافر إلى —————– المدينة الجميلة.
3. —————- الطلاب سيسافرون إلى الشرق الأوسط في الصيف.
4. هل تعرف ——————– الطبيبين؟ إنهما مشهوران جداً.
5. ————— القميصان جديدان.
6. ————— البنايات قديمة ويرجع تاريخها إلى العصور الوسطى.
7. ————— اللوحتان جميلتان للغاية. هل رسمتهما بنفسك؟
8. هل تعرف اسم الكاتب الذي ألف —————– الروايتين؟
9. ——————— المهندسات أمريكيات من أصل عربي.
10. من ————— الشخص؟


เฉลยคำตอบ

1. هذه الطالبة تدرس في جامعتي.
2. أريد أن أسافر إلى هذه المدينة الجميلة.
3. هؤلاء الطلاب سيسافرون إلى الشرق الأوسط في الصيف.
4. هل تعرف هذين الطبيبين؟ إنهما مشهوران جداً.
5. هذان القميصان جديدان.
6. هذه البنايات قديمة ويرجع تاريخها إلى العصور الوسطى.
7. هاتان اللوحتان جميلتان للغاية. هل رسمتهما بنفسك؟
8. هل تعرف اسم الكاتب الذي ألف هاتين الروايتين؟
9. هؤلاء المهندسات أمريكيات من أصل عربي.
10. من هذا الشخص؟


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น